Lựa chọn T-VAN cho các giải pháp kê khai thuế và hóa đơn theo lộ trình điện tử hóa?

05/08/2019

Nhằm tạo điều kiện hướng tới thực hiện điện tử hóa việc thực hiện các nghĩa vụ thuế nhằm giảm chi phí, giấy tờ trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tích cực thực hiện cai cách và hiện đại hóa quản lý thuế. Theo Thông tư Thông tư 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện được Tổng cục thuế cấp phép là nhà cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liêu điện tử trung gian (T-VAN) với mục tiêu dịch vụ T-VAN sẽ là cánh tay nối dài của Cơ quan Thuế giúp cơ quan thuế mở rộng thực hiện kê khai thuế qua mạng, từ đó, các Tổ chức dịch vụ T-VAN đã được thành lập.

hoadon_dientu
 1.    Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN?

Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (sau đây gọi là dịch vụ T-VAN) là dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện giao dịch bằng phương thức điện tử.

Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 110/2015/TT-BTC, ta có thể định nghĩa về Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (Tổ chức T-VAN)  như sau:

Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Tổng cục Thuế ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 2.    Tiêu chí để ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ T-VAN.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 110/2015/TT-BTC có quy định hết sức nghiêm ngặt về tiêu chuẩn của Tổ chức T-VAN, có thể kể đến một số như sau:

a) Về chủ thể

- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức, cụ thể:

+ Có tối thiểu 03 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

+ Đã triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức.

+ Đã triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử để phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp với nhau hoặc giữa các tổ chức với nhau.

b) Về tài chính

- Có đủ năng lực tài chính để thiết lập hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức và duy trì hoạt động phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ.

- Có ký quỹ tại một ngân hàng hoạt động tại Việt Nam hoặc có giấy bảo lãnh của một ngân hàng hoạt động tại Việt Nam không dưới 5 tỷ đồng, hoặc mua bảo hiểm để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ T-VAN.

c) Về nhân sự

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật tối thiểu có 5 cán bộ trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, bảo mật về hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử, quản trị cơ sở dữ liệu, am hiểu pháp luật thuế.

- Có đội ngũ nhân viên kỹ thuật, thường xuyên trực 24 giờ trong ngày để duy trì hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ T-VAN.

d) Về kỹ thuật

- Nhật ký giao dịch điện tử trên hệ thống phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu 10 năm kể từ thời điểm thực hiện thành công giao dịch. Các thông tin này có thể được tra cứu trực tuyến trong thời gian lưu trữ nêu trên.

- Có các phương án và hệ thống dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và có các phương án xử lý tình huống bất thường, khắc phục sự cố.

- Đáp ứng các yêu cầu chuẩn kết nối dữ liệu theo yêu cầu của Tổng cục thuế.

Vì tiêu chuẩn nghiêm ngặt này mà số lượng tổ chức T-VAN ở Việt Nam rất ít, danh sách được cập nhật trên trang chủ của Tổng cục thuế : http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

tổ chức T-VAN

 3.    Tại sao nên tin dùng các Tổ chức T-VAN ?

– Được phép kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực thuế.

– Được cơ quan thuế hỗ trợ về nghiệp vụ thuế để thực hiện các giao dịch truyền nhận giữa người nộp thuế với cơ quan thuế.

– Được phối hợp với cơ quan thuế thực hiện đào tạo cho người nộp thuế để thực hiện cung cấp dịch vụ T-VAN.

– Được cơ quan thuế hỗ trợ để giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ T-VAN.

– Được cơ quan thuế cung cấp các mẫu, khuôn dạng chuẩn để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ T-VAN.

– Được cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế theo ủy quyền của cơ quan Thuế.

4.    Lý do lựa chọn Q-invoice của iDocNet

idocnet

-          Là 1 trong số ít các tổ chức T-VAN được Tổng Cục thuế cấp phép và đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt theo đúng Thông tư 110/2015/TT-BTC.

-          Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp nhiều giải pháp cho các mô hình Tập đoàn, Tổng công ty với nhiều chi nhánh và công ty con

-          Đã và đang triển khai các giải pháp cho Khối Chính phủ được phát triển phục vụ xây Chính phủ điện tử phù hợp với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0

-          Nhà cung cấp giải pháp tin cậy được Microsoft lựa chọn là đối tác.

Đăng ký ngay Tại đây để sử dụng Hóa đơn điện tử hoặc liên hệ  0946 23 92 92 để được cung cấp các thông tin để bắt đầu triển khai .

Tham khảo thêm thông tin về Giải pháp Hỗ trợ kê khai online tại : https://htkk.qinvoice.vn/

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách .

Youtube Facebook

0946 23 92 92