Kể từ ngày 01/11/2020: Mọi trường hợp đều phải xuất hóa đơn điện tử không phân biệt giá trị từng lần bán hàng

10/03/2020

Năm 2020 là năm mà nhiều quy định về hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đang cùng có hiệu lực. Nhiều người bán hàng còn băn khoăn với các quy định về xuất hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ dưới 200.000đ có còn hiệu lực trong năm 2020 hay không. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ điều này.

1. Thời điểm trước ngày 01/11/2020: Hóa đơn bán hàng dưới 200.000đ thì không cần xuất hóa đơn điện tử

Thời gian từ 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 là giai đoạn chuyển tiếp từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Trong giai đoạn này, Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ vẫn có hiệu lực thi hành. 

Do đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian này vẫn sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP và nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Với hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng:

  • Người bán hàng không cần xuất hóa đơn cho người mua, trừ trường hợp người mua yêu cầu (Khoản 1 điều 18 thông tư 39/2014/TT-BTC).
  • Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải xuất hóa đơn, người bán hàng phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ (Điều 18 thông tư 39/2014/TT-BTC).
  • Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua (Điều 18 thông tư 39/2014/TT-BTC). 

Với trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên:

  • Khi người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì người bán vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (theo Khoản 7 điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC)
  • Đặc biệt với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

Như vậy, trước ngày 01/11/2020 (tức từ nay đến ngày 31/10/2020), chỉ khi tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì người bán không cần lập hóa đơn, không cần xuất hóa đơn điện tử (trừ trường hợp người mua yêu cầu thì vẫn phải lập).

 

2. Thời điểm kể từ khi áp dụng đồng loạt hóa đơn điện tử trên toàn quốc 01/11/2020

Kể từ ngày 01/11/2020, 100% doanh nghiệp trên toàn quốc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, mọi hình thức sử dụng hóa đơn giấy sẽ phải “khai tử” và chuyển sang dùng HĐĐT theo quy định, đồng thời các quy định cũ về hóa đơn sẽ chính thức hết hiệu lực. 

Đồng thời, quy định và hướng dẫn cụ thể về hóa đơn điện tử được thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ và Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

 Cụ thể: 

  • Khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP) phải xuất hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua không phân biệt giá trị từng lần bán hàng (Khoản 1 điều 4 Nghị định 119/2019/NĐ-CP).
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng (Khoản 1 Điều 12 Nghị định 119/2019/NĐ-CP)

Như vậy, từ ngày 01/11/2020, mọi trường hợp bán hàng, cung cấp dịch vụ phải xuất hóa đơn điện tử, không phân biệt giá trị từng lần bán, không phụ thuộc người mua có lấy hóa đơn hay không.

Hi vọng các thông tin trên của hoadontvan.com sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt và cập nhật những thông tin mới nhất về HĐĐT để việc triển khai hóa đơn được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

 

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, Q-invoice hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu TƯ VẤN MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử Q-invoice vui lòng liên hệ Hotline: 0946 23 92 92 hoặc ĐĂNG KÝ nhận tư vấn MIỄN PHÍ tại đây .

Youtube Facebook

0946 23 92 92