DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Tên ban hành
10 Thông tư 37/2017/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Chi tiết
11 Công văn 2402/BTC-TCT V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử Chi tiết
12 Nghị định 1209/QĐ-BTC V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Chi tiết
13 Quyết định 2660/QĐ-BTC V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Chi tiết
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
37/2017/TT-BTC
Tên ban hành:
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
Loại văn bản:
Công văn
Số/Ký hiệu:
2402/BTC-TCT
Tên ban hành:
V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử
Loại văn bản:
Nghị định
Số/Ký hiệu:
1209/QĐ-BTC
Tên ban hành:
V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
Loại văn bản:
Quyết định
Số/Ký hiệu:
2660/QĐ-BTC
Tên ban hành:
V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

0946 23 92 92