DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Tên ban hành
10 Thông tư 37/2017/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Chi tiết
11 Công văn 2402/BTC-TCT V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử Chi tiết
12 Nghị định 1209/QĐ-BTC V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Chi tiết
13 Quyết định 2660/QĐ-BTC V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Chi tiết
Loại văn bản:
Thông tư
Số/Ký hiệu:
37/2017/TT-BTC
Tên ban hành:
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
Loại văn bản:
Công văn
Số/Ký hiệu:
2402/BTC-TCT
Tên ban hành:
V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử
Loại văn bản:
Nghị định
Số/Ký hiệu:
1209/QĐ-BTC
Tên ban hành:
V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
Loại văn bản:
Quyết định
Số/Ký hiệu:
2660/QĐ-BTC
Tên ban hành:
V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
Youtube Facebook

0946 23 92 92