5 thay đổi trong Quy định mới nhất về Hóa đơn điện tử Doanh nghiệp cần nắm ngay

05/05/2020

Từ ngày 1/11/2020, tất cả doanh nghiệp trên toàn quốc đồng loạt bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời, các văn bản quy định cũ về hóa đơn điện tử không còn hiệu lực, doanh nghiệp chỉ áp dụng các quy định được nêu trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC. 

Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý 5 thay đổi trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC về Hóa đơn điện tử dưới đây. 

Xem thêm

>> 8 văn bản Quy định về Hóa đơn điện tử hết hiệu lực trong năm 2020

>> Từ ngày 01/11/2020 đồng loạt bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

 1. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

  Quy định cũ Quy định mới
Giấy tờ cần chuẩn bị

Cần chuẩn bị 3 loại giấy tờ sau:

1, Mẫu hóa đơn

2, Quyết định áp dụng HĐĐT

3, Thông báo phát hành HĐĐT

Chỉ cần chuẩn bị 1 loại giấy: 

1, Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Thời gian xét duyệt

Sau 02 ngày (kể từ ngày nộp hồ sơ), nếu cơ quan thuế không có ý kiến thì Doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành hóa đơn

Sau 1 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ), cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng HĐĐT cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn, kí hiệu hóa đơn và số hóa đơn 

a. Ký hiệu mẫu số hóa đơn:

Là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 để phản ánh loại hóa đơn: 1 là Hóa đơn giá trị gia tăng, 2 là Hóa đơn bán hàng, 3 là Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, 4 là các loại hóa đơn khác hoặc các chứng từ điện tử

b. Ký hiệu hóa đơn:

Là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng

  • Ký tự đầu tiên là 1 chữ cái C hoặc K, quy định C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.
  • Hai ký tự tiếp theo thể hiện năm lập HĐĐT được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập HĐĐT là năm 2019 thì thể hiện là số 19
  • Ký tự tiếp theo là quy định là T,D,L,M thể hiện loại HĐĐT được sử dụng
  • Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

Ví dụ: “1C21TAA” – là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2021 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

c, Số hóa đơn

Quy định cũ

Quy định mới

Số hóa đơn được ghi bằng dãy số 7 chữ số  từ 0000001 đến 9999999

Số hóa đơn được ghi có tối đa 8 chữ số từ 1 - 99999999, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

3. Xử lý sai sót, điều chỉnh hóa đơn điện tử

Trường hợp

Cách xử lý

Sai về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế

Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.Trường hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế, người bán gửi Thông báo hủy HĐĐT (để giải trình về thông tin sai sót) tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Sai về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng

Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Người bán lập HĐĐT mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua.

Trường hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế, người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC

 

Chú ýNếu cơ quan thuế sau khi nhận dữ liệu HĐĐT và phát hiện có sai sót thì cơ quan thuế cho người bán rà soát theo Mẫu số 05 (ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP). Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo:

  • Người bán gửi thông báo hủy HĐĐT tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn (nếu có).
  • Nếu người bán thông báo hủy HĐĐT đã lập thì người bán lập hóa đơn điện tử mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.
  • Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

4. In chuyển đổi hóa đơn điện tử

Theo quy định của Thông tư 32/2011/TT-BTC thì hóa đơn điện tử có thể được in chuyển đổi sang hóa đơn giấy nhằm chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình hoặc phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Kể từ ngày 1/11/2020, doanh nghiệp chỉ được áp dụng quy định chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP Chứng từ giấy này chỉ có giá trị lưu giữ chứ không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP 

5. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Quy định cũ

Quy định mới

Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp HĐĐT phải gửi Báo cáo về việc truyền HĐĐT cho cơ quan thuế (theo mẫu số 3, ban hành kèm Thông tư 32/2011/TT-BTC).

Người bán thực hiện theo 1 trong 2 phương thức sau:

1, Phương thức 1: Áp dụng với một số lĩnh vực như: Bưu chính viễn thông; Bảo hiểm; Tài chính ngân hàng; Vận tải hàng không…

Người bán gửi Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng/quý theo phụ lục II ban hành theo Thông tư 68/2019/TT-BTC để gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng. 

2, Phương thức 2: Đối tượng không thuộc lĩnh vực quy định tại Mục 1

Người bán chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn: Sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế

 

Hi vọng các thông tin trên của hoadontvan.com sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt và cập nhật những thông tin mới nhất về HĐĐT trong năm 2020 để việc triển khai hóa đơn được diễn ra kịp thời, nhanh chóng và thuận lợi.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, Q-invoice hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử Q-invoice vui lòng liên hệ Hotline: 0946 23 92 92 hoặc ĐĂNG KÝ nhận tư vấn MIỄN PHÍ tại đây

Youtube Facebook

0946 23 92 92