8 văn bản quy định về hóa đơn điện tử hết hiệu lực trong năm 2020

30/03/2020

Từ ngày 01/11/2020, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh trên toàn quốc bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử. Do đó, một số văn bản quy định về hóa đơn điện tử sẽ hết hiệu lực kể từ thời điểm này. Doanh nghiệp sẽ áp dụng văn bản quy định về hóa đơn điện tử nào kể từ ngày 01/11/2020. 

Bài viết dưới đây sẽ làm rõ điều này.

 1. Danh sách các văn bản sẽ hết hiệu lực trong năm 2020

Kể từ ngày 01/11/2020, các văn bản được liệt kê dưới đây sẽ hết hiệu lực:

  • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

  • Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

  • Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.

  • Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

  • Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  • Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Văn bản nào về hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng?

Kể từ ngày 01/11/2020, quy định về hóa đơn điện tử tuân theo điều khoản được nêu tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ 01/11/2018 và Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 

>> Xem thêm: Từ ngày 01/11/2020 đồng loạt bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC, một số quy định cũ vẫn được giữ lại, một số nội dung khác cần lưu ý như sau:

Văn bản Nội dung cần lưu ý

Nghị định 

119/2018/NĐ-CP

1, Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử: 

Tất cả các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt vốn trong nước hay vốn nước ngoài hay vốn nhà nước.

2, Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế:

Nhóm 1: Sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế được nêu tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Nhóm 2: Sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế được nêu tại Khoản 4,5,6,7 Điều 12 Nghị đinh 119/2018/NĐ-CP

3, Đối tượng được hưởng miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

Quy định tại Điều 13 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

4, Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy: 

Kể từ ngày 1/11/2020, doanh nghiệp chỉ được áp dụng quy định chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. 

Chứng từ giấy này chỉ có giá trị lưu giữ chứ không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Việc chuyển đổi phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy.

5, Hủy hóa đơn giấy khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử: 

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng.

Thông tư 

68/2019/TT-BTC

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều được nêu tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP có những điểm doanh nghiệp cần lưu ý sau:

1, Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

2, Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn

3, Xử lý khi có sai sót hóa đơn điện tử

4, Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Xem chi tiết những điểm cần chú ý trên trong Thông tư 68/2019/TT-BTC tại đây.

 

Hi vọng các thông tin trên của hoadontvan.com sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt và cập nhật những thông tin mới nhất về HĐĐT để việc triển khai hóa đơn được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, Q-invoice hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử Q-invoice vui lòng liên hệ Hotline: 0946 23 92 92 hoặc ĐĂNG KÝ nhận tư vấn MIỄN PHÍ tại đây

Youtube Facebook

0946 23 92 92