Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

18/05/2020

Trước thời điểm bắt buộc toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp chưa rõ về việc áp dụng và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp tham khảo bài viết dưới đây để nắm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem thêm

>> Từ ngày 01/11/2020, đồng loạt bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

>> 5 thay đổi trong quy định mới nhất về hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần nắm ngay

1. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Thủ tục đăng ký Đăng ký sử dụng 

  • Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

  • Sau 1 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ), cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng HĐĐT cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  • Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử, đơn vị phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

  • Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đơn vị thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

2. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

  • Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

  • Sau 1 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ), cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng HĐĐT cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  • Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử, đơn vị phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

  • Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì đơn vị đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hi vọng các thông tin trên của hoadontvan.com sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt và cập nhật những thông tin mới nhất về HĐĐT trong năm 2020 để việc triển khai hóa đơn được diễn ra kịp thời, nhanh chóng và thuận lợi.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, Q-invoice hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử. Khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử Q-invoice vui lòng liên hệ Hotline: 0946 23 92 92 hoặc ĐĂNG KÝ nhận tư vấn MIỄN PHÍ tại đây

Youtube Facebook

0946 23 92 92